Re-vision b.v.

NEN1010  -  NEN3140  -  Agro-E inspectie  -  E-inspectie MKB  -  Assimilatiebelichting

Re-vision is, als professional in haar vakgebied, dagelijks bezig om elektrische installaties en de aangesloten apparaten te meten en te testen. Dit om de risico's van het gebruik hiervan te beperken. Ook wordt hierdoor kans op verstoringen van uw bedrijfsproces als gevolg van uitval/storing van de elektrische installatie zo klein mogelijk.
Dit doen wij door als onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf:
      het meten en inspecteren van elektrische installaties (bestaand en nieuwbouw);
      het controleren van elektrische arbeidsmiddelen;
      lichtmetingen in verlichtingsinstallaties;
      het controleren van groeilichtinstallaties in de glastuinbouw;
      het leveren van onderdelen voor groeilichtinstallaties in de glastuinbouw.

Onze opdrachtgevers zijn zeer divers, waaronder:
      de gebruikers van elektrische installaties in de meest brede zin, waaronder:
        o  eigenaren van woonhuizen, bedrijfspanden en gezondheidsinstellingen;
        o  bedrijven in de tuinbouw, glastuinbouw en veehouderij;
        o  gebruikers van elektrische arbeidsmiddelen;
      de elektrotechnische installateurs;
      de verzekeringsmaatschappijen.

Met ons vakmanschap, onze ervaring en de continue bijscholing op de van toepassing zijnde normen voeren wij de metingen en inspecties uit. Hierbij maken we natuurlijk gebruik van de meest moderne test- en meetapparatuur. In een overzichtelijk rapport informeren wij u (of uw installateur) over de resultaten.
Uiteraard voldoet onze werkwijze aan de eisen van de verzekeringsmaatschappijen.
Met de inspectie volgens de NEN1010 en NEN3140 voldoet u ook aan uw wettelijke verplichtingen vanuit de ARBO-wet.